Δημόσια Έγγραφα

Ισολογισμός Γενικού Γραφείου Τουρισμού Κτελ Αχαϊας Έτους 2014 (δείτε το αρχείο)

Ισολογισμός Γενικού Γραφείου Τουρισμού Κτελ Αχαϊας Έτους 2013 (δείτε το αρχείο)

Ισολογισμός Γενικού Γραφείου Τουρισμού Κτελ Αχαϊας Έτους 2012 (δείτε το αρχείο)